ja-cpanel-top

PRODUKTET SOFTUERIKE RIKONT

E-mail Printo PDF

RIKONT është pako e produkteve softuerike aplikative për kontabilitet zhvilluar nga INFORMATIKA Computers Sh.p.k.

Këto produkte janë aplikacione Windows 100% vendore të bazuara në teknologjitë më bashkëkohore, të bazuara në arkitekturën Client/Server dhe të punuara në platformën programuese Delphi/C# duke shfrytëzuar .NET libraritë, kurse shënimet ruhen në bazën e Microsoft SQL Server, të dedikuara kompanive dhe institucioneve të ndryshme që kanë nevojë për sisteme informative stabile dhe afatgjate.

Produktet softuerike RIKONT tani janë te verifikuara dhe gjenden në përdorim në shumë institucione dhe ndërmarrje në Kosovë, Maqedoni dhe së shpejti edhe në tregun e Shqipërisë.

Nëse na përzgjidhni si partner, jemi të sigurt se investimi Juaj do të shpaguhet shumë shpejt.

JEMI ZOTUAR QË TË GJITHA KËRKESAT E KLIENTËVE T’I REALIZOJMË.
Ju jeni këtu: Produktet RIKONT