ja-cpanel-top

Pagat

E-mail Printo PDF

Departamentet, Regjistrimi i Punëtorëve, Bruto Pagat, Llojet e Pagesave, Kontributet prej Punëdhënësit, Kontributet prej Punëtorit, Tatimet në Paga, Ndalesat Neto, Kreditë Punëtorët

PUNËTORËT
2.1 Regjistrimi i Punëtorëve, 2.2 Lista Punëtorëve

LLOGARITË
3.1 LLogaritja Kolektive, 3.2 LLogaritja Individuale, 3.3 Arkivimi i Pagav

RAPORTET MUJORE
4.1 Shtypi i Listave, 4.2 Lista e Pagave, 4.3 Bruto Paga, 4.4 Rekapitulimi, 4.5 Ndalesat, 4.6 Kontributi për trust,
4.7 Rekapitulimet e Pagave, Ndalesave dhe kredive,

RAPORTET PERIODIKE
5.1 Kontributet, 5.2 Tatimi në paga, 5.3 Për Punëtorin, Lista

NDËRMARRJA

TJERA
7.1 Dearkivimi

Ju jeni këtu: Pagat