ja-cpanel-top

Asetet - Mjetet themelore

E-mail Printo PDF

Menytë kryesore janëBAZA KONSULTATIVE

Objektet

Artikujt,

Grupet e kontove

 

MJETET THEMELORE

Toka

Ndertesat.

Paisjet

Amortizimi.

Shitja e mjetit themelor

Servisimet/Shpenzimet

Dhenia e asetit

Levizjet interne

Ndertesat

 

RAPORTET

Lista E Aseteve Sipas Llojit Dhe Kategorise

Shtypja E Kartelës Së Asetit

Kartela E Personit Te Ngarkuar Me Asete

Pasqyra Për Objektin Sipas Personit,Llojit, Kategorise Dhe Departamentit

Lista Sipas Dates Së Blerjes Të Asetit

Lista Sipas Datës Së Aktivizimit Të Asetit

Pasqyra E Shitjes Së Aseteve Sipas Blerësve

Pasqyra E Huazimeve Të Aseteve.

Dhe Raportet Sipas Kërkesave Të Shfrytëzuesëve.

Ju jeni këtu: Asetet - Mjetet themelore