ja-cpanel-top

Kontabiliteti Financiar për Organizatat Jo Fitim-Prurëse

E-mail Printo PDF

 

 

BUXHETI - PLANI FINANCIAR Shfrytëzuesi e përpilon sipas nevojave të buxhetimit nëpër projekte. Ekziston lidhëshmëria e këtijë moduli me aplikacionet softuerike: Pagat dhe Asetet. Të gjitha raportet financiare jane në përputhshmëri me Standardet e Kontabilitetit dhe njëkohsisht të harmonizuara me raportet që i kërkon Donatori, pasi që mundësohet përdorimi I zërave buxhetore të Donatorit në gjuhën angleze dhe njëkohsisht zërat kontabël aktual apo të Buxhetit të Konsoliduar .

 

Ju jeni këtu: Produktet Kontabiliteti Financiar për Organizatat Jo Fitim-Prurëse