ja-cpanel-top

Raportet menaxheriale, krahasimet dhe koeficientet financiare

E-mail Printo PDF

Plani financiar

 • Hartimi/azhurnimi, Listimi/shtypi

Krahasimet financiare

 • Pasqyrat e të ardhurave, Në krahasim me planin, në krahasim me vitin e kaluar.
 • Bilanci i gjendjes
 • Raporti i konsoliduar mujor

Grafikët

 • Të hyrat dhe shpenzimet
 • Asetet dhe detyrimet
 • Të hyrat mujore
 • Llog. e arkëtueshme sipas datës së arritjes
 • Llog. e pagueshme sipas datës së arritjes
 • Top artikujt, Top 10 artikujt, Të gjithë artikujt, Sipas grupit, Sipas prodhuesit
 • Top blerësit, Top 10 blerësit, Të gjithë blerësit, Borxhlinjtë
 • Rekapitulimi i shitjeve, Sipas objekteve shitëse, Sipas agjentëve tregtarë

Koeficientet financiar

 • Profitabiliteti, Tabela, Trendi i shitjes, Margjina bruto, Mujore, Sipas artikujve, Sipas grupit dhe prodhuesit, Produktiviteti sipas grupit të artikullit/rajonit
 • Shfrytëzimi i mjeteve, Tabela, Shitjet e painkasuara, rrotullimi i stoqeve
 • Likuiditeti, Tabela, Raporti i shitjeve, Ditet e kapitalit punues
 • Shfrytëzimi i huave
 • Tabela e koeficienteve të ndryshme

Raportet financiare

 • Arkat dhe bankat, Stoqet, Blerësit, Furnitorët, Pagat,
 • Llogaritë e arkëtueshme sipas aprovimit, Blerësit pasiv,
 • Qarkullimi sipas prodhuesit, Profitabiliteti sipas prodhuesit,
 • Profitabiliteti sipas artikujve, Pasqyra materiale e stoqeve
 • Raporti sipas prodhuesit me stoqe fillestare etj…
Ju jeni këtu: Raportet menaxheriale, krahasimet dhe koeficientet financiare