ja-cpanel-top

Menaxhimi materialo-financiar i Investimeve

E-mail Printo PDF

Softueri për menaxhimin materialo financiar të investimeve ju lehtëson punën në përcjelljen e të gjitha shpenzimeve në objektet e ndryshme investuese që nga blerja e materijalit investues e deri tek aktivizimi i asetit apo shitjës. Pjesë përbërëse e këtij programi është  futja e parallogarisë dhe paramasës të projektit investues. Softueri përveq të tjerave gjeneron raportet krahasuese në mes të shpenzimeve të realizuara dhe ato të parallogaritura. Kontizimi i lëvizjeve financiare përcjellet me kontizim automatik. Përdorim i gjërë është arritur në sektorin e ndërtimtarisë. 
Programi përdor metodën e sistemit të planifikimit si parallogari e projektit dhe është në harmoni me standardin 16 të SKK-së dhe standardet e kontabilitetit në Shqipëri dhe Maqedoni.

 

 

Ju jeni këtu: Menaxhimi materialo-financiar i Investimeve