ja-cpanel-top

Trajnime tjera

Formular për aplikim në trajnimin

E-mail Printo PDF

 

431-2MI EDI B 2 0 2017-03-29T10:52:00Z 2017-03-29T10:52:00Z 1 292 1668 13 3 1957 16.00 2017-03-28 Microsoft® Word 2013 2017-03-29 Clean Clean false 5.5 pt 2 false false false EN-US X-NONE X-NONE

 

Pas një përvojë 26 vjeçare menaxhimin e kontabilitetit, zhvillimin e softverit për kontabilitet dhe ofrimin e kurseve dhe trajnimeve fushën e kontabilitetit dhe TIK-ut, ofrojmë trajnimin e rradhës:

 

Kontabiliteti praktikë me softver

Përshkrimi i trajnimit

Qëllimi i trajnimit është pjesëmarrësit aftësohen për administrimin praktik kontabilitetit duke përdorur pakon e produkteve softverike për kontabilitet Rikont. Ky softver është përdorim shumë kompani publike e private, vendore dhe ndërkombëtare.

Trajnimi fillon me demonstrimin praktik regjistrimit biznesit me dhënat bazë, zërave financiare, duke vazhduar me shpjegimin e reflektimit transaksioneve financiare arkë dhe bankë, regjistrimin e faturave blerëse dhe shitëse, analizimin e librave blerjes, shitjes, shpenzimeve, regjistrimin e urdhëresave financiare, pagave, e shumë transaksione tjera materiale e financiare e deri te gjenerimi i gjitha pasqyrave financiare sipas standardeve Kosovës dhe atyre ndërkombëtare, përfshirë gjithashtu edhe pasqyrimin grafikone dhe tabela ndryshme.

 

Trajnimi i dedikohet

Studentëve dhe punësuarve sektorin e financave dhe kontabilitetit, punëkërkuesve, si dhe gjithë atyre e duan profesionin e kontabilitetit dhe dëshirojnë t’i zhvillojnë dhe avancojnë njohuritë administrimin praktik dhe softverik kontabilitetit.

 

Trajnimi fillon me 2 Maj 2017. Kohëzgjatja e trajnimit tre javë / 2-3 herë javë nga 1 orë e 30 min. Mësimi fillon prej orës 18:00. Lokacioni : Arbëri, Prishtinë (afër FiveStar Fitness)

Çmimi për trajnim/person 60 Euro (mundësia e pagesës dy këste 50% me rastin e regjistrimit pjesa tjeter me rastin e marrjes çertifikatës.

 

Apliko duke dërguar fletëaplikimin email adresën This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it apo na kontaktoni +381 (0)38 71 72 72. Fletëaplikimi mund shkarkohet duke klikuar linkun SHKARKO KËTU

Formular për aplikim në trajnimin

E-mail Printo PDF

Pas një përvojë 26 vjeçare menaxhimin e kontabilitetit, zhvillimin e softverit për kontabilitet dhe ofrimin e kurseve dhe trajnimeve fushën e kontabilitetit dhe TIK-ut, ofrojmë trajnimin e rradhës:

 

Kontabiliteti praktikë me softver

Përshkrimi i trajnimit

Qëllimi i trajnimit është pjesëmarrësit aftësohen për administrimin praktik kontabilitetit duke përdorur pakon e produkteve softverike për kontabilitet Rikont. Ky softver është përdorim shumë kompani publike e private, vendore dhe ndërkombëtare.

Trajnimi fillon me demonstrimin praktik regjistrimit biznesit me dhënat bazë, zërave financiare, duke vazhduar me shpjegimin e reflektimit transaksioneve financiare arkë dhe bankë, regjistrimin e faturave blerëse dhe shitëse, analizimin e librave blerjes, shitjes, shpenzimeve, regjistrimin e urdhëresave financiare, pagave, e shumë transaksione tjera materiale e financiare e deri te gjenerimi i gjitha pasqyrave financiare sipas standardeve Kosovës dhe atyre ndërkombëtare, përfshirë gjithashtu edhe pasqyrimin grafikone dhe tabela ndryshme.

 

Trajnimi i dedikohet

Studentëve dhe punësuarve sektorin e financave dhe kontabilitetit, punëkërkuesve, si dhe gjithë atyre e duan profesionin e kontabilitetit dhe dëshirojnë t’i zhvillojnë dhe avancojnë njohuritë administrimin praktik dhe softverik kontabilitetit.

 

Trajnimi fillon me 2 Maj 2017 . Kohëzgjatja e trajnimit tre javë / 2-3 herë javë nga 1 orë e 30 min. Mësimi fillon prej orës 18:00. Lokacioni : Arbëri, Prishtinë (afër FiveStar Fitness)

Çmimi për trajnim/person 60 Euro (mundësia e pagesës dy këste 50% me rastin e regjistrimit pjesa tjeter me rastin e marrjes çertifikatës.

 

Apliko duke dërguar fletëaplikimin email adresën This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it apo na kontaktoni +381 (0)38 71 72 72. Fletëaplikimi mund shkarkohet duke klikuar linkun SHKARKO KËTU

Web Design

E-mail Printo PDF

Web Design - Ardhmëri e sigurtë

A keni pyetur vetën ndonjëherë se si krijohen web faqet që i vizitoni, pastaj pse disa pjesë reagojnë kur të kaloni me kursor të miut mbi to, pastaj si ndërrohet përmabajtja e faqes me një klik të vetëm, si krijohen ato animacione interesante (besa nganjëherë edhe të mërzitshme). Pastaj ku ruhen të gjitha ato informacione, si bëhet azhurimi i tyre etj.

Nëse doni të mësoni përgjiegjjet në pyetjet e parashtruara, dhe jo vetëm kaq, por edhe t'i krijoni ato atëherë vizitoni lokalet e INFORMATIKA Computers, ose aplikoni online për kursin Web Design.

Web Design

E-mail Printo PDF

Web Design - Ardhmëri e sigurtë

A keni pyetur vetën ndonjëherë se si krijohen web faqet që i vizitoni, pastaj pse disa pjesë reagojnë kur të kaloni me kursor të miut mbi to, pastaj si ndërrohet përmabajtja e faqes me një klik të vetëm, si krijohen ato animacione interesante (besa nganjëherë edhe të mërzitshme). Pastaj ku ruhen të gjitha ato informacione, si bëhet azhurimi i tyre etj.

Nëse doni të mësoni përgjiegjjet në pyetjet e parashtruara, dhe jo vetëm kaq, por edhe t'i krijoni ato atëherë vizitoni lokalet e INFORMATIKA Computers, ose aplikoni online për kursin Web Design.

Ju jeni këtu: Trajnime Trajnime tjera