ja-cpanel-top

Menaxhimi materialo-financiar i arkave për hipermarkete

E-mail Printo PDF

Përmes softuerit për hipermarkete, mundësohet menaxhimi materialo financiar i të gjitha aktiviteteve që kryhen në markete apo biznese të vogla gjegjësisht aty ku zhvillohet veprimtaria e shitjes me kupon tatimor.
Pra ky aktivitet zhvillohet nga blerja e mallit qe kalkulohet - rexhistrohet ne softverin baze të RIKONT-it, deri te shitja përmes POS shtypesave apo paisjeve fiskale-shtypesave fiskal.
Softueri është i dizajnuar që të përkrahë punën me barkode, me peshore të llojeve të ndryshme si dhe shitjen me paketim.
Referencat tona dhe përvoja në aplikimin e pajisjeve fiskale janë garancë e suksesit të plotë ne implementimin dhe mirëmbajtjen e sistemit informativ të kontabilitetit.

Ju jeni këtu: Produktet Menaxhimi materialo-financiar i arkave për hipermarkete